Aanmelden nieuwe leden
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden als nieuw lid

Het lidmaatschap kost € 18,00 per kalenderjaar


Wilt u lid worden van Buurt- en Speeltuinvereniging Blok, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden.

Kies als onderwerp: 'lid worden' en vermeldt in uw bericht in ieder geval de volgende zaken, zodat alles in één keer goed verwerkt kan worden in onze ledenadministratie:

 • Achternaam en voorletter(s)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Indien u kinderen heeft, per kind:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Jongen/meisje


Eventueel aanvullende vragen of opmerkingen kunt u hierin ook vermelden.
Na ontvangst van uw bericht wordt dit zo spoedig mogelijk in onze ledenadministratie verwerkt. U ontvangt hiervan altijd een bevestiging met een lidnummer en betaalgegevens.


In het kader van deze privacywetgeving hanteert Buurt- en Speeltuinvereniging Blok het volgende beleid wanneer u zich aanmeldt voor een lidmaatschap:
U gaat akkoord dat Buurt- en Speeltuinverenging Blok uw persoonsgegevens verwerkt in haar ledenadministratie zodat uw registratie kan worden geadministreerd.

U begrijpt en gaat akkoord met het privacyprotocol, zoals gepubliceerd op de website van Buurt- en Speeltuinvereniging Blok onder de knop “privacybeleid”.
U heeft vanwege de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten, zoals het recht op inzage en wijziging van uw gegevens.