Historie

Op 27 juli 1945 werd de speeltuinver. “Blok” opgericht, deze oprichting is ontstaan door de bevrijdingsfeesten. In die tijd werden er verschillende buurt en/of speeltuinverenigingen opgericht. Deze vereniging kon indertijd worden opgezet doordat de christelijke lagere school die daar toen gevestigd was, een stukje grond wilde afstaan voor een speeltuin, mits de schoolkinderen er mochten spelen tijdens het speelkwartier.


De speeltuinvereniging is opgericht door Jan Dirk Eenhoorn, Willem Visser, Nicolaas Kerssens, mevr. Gravesteijn, Cor Steen en initiatiefnemer Cor Klous. Allen “Blokkenezen” natuurlijk. Behalve uitstapjes voor de kinderen , Koninginnedag-activiteiten en Sint-Nicolaasfeesten werden er ook bevrijdingsdag-feesten voor de volwassenen georganiseerd. Vroeger werden verschillende feesten en activiteiten gezamenlijk met de speeltuinen van Krommeniedijk en de Zonnelaan georganiseerd, w.o. het binnenhalen van Sinterklaas aan het station Krommenie waar dan zo’n achthonderd kinderen aan deelnamen.
Er werden dan honderden cadeau’s aangeschaft die allemaal verpakt werden op de zolder bij bakker Hakvoort. Aan de bevrijdingsfeesten namen soms wel 1200 kinderen deel. Daar ging vooraf ontzettend veel tijd in zitten om alles in goeie banen te leiden. Gelukkig waren er genoeg vrijwilligers om hierbij te helpen.

Een jaar na de oprichting van de speeltuinvereniging is Dirk Hakvoort van start gegaan met het ophalen van oude kranten, alles ten bate van de speeltuin. Dit heeft hij ca. 45 jaar volgehouden. Al die jaren zag men “ome Dirk” door weer en wind gaan met zijn bakfiets. Toen zijn gezondheid hem een beetje in de steek begon te laten vond hij Henk Troudes als opvolger. Henk heeft het een aantal jaren vol gehouden tot ook zijn gezondheid het af liet weten. Inmiddels beschikt de vereniging over de welbekende blauwe bus en een container naast het pand waar u uw oud papier kunt inleveren.


Toch is het niet altijd een bloeiende vereniging geweest. In de zeventiger jaren kwam er een dieptepunt in de vereniging, mede door de vergrijzing in de buurt werd zij met een opheffing bedreigd. Het ledenaantal daalde drastisch. Als laatste redmiddel heeft het bestuur, dat toen uit slechts 2 personen bestond, de buurt opgeroepen weer lid te worden. Dat werkte. Zo langzamerhand kwamen er ook weer meer jonge mensen in de buurt wonen, die lid werden omdat zij jonge kinderen hadden. Maar de echte impuls kwam toen men beschikking kreeg over de ruimte in de voormalige kleuterschool ”De Blokkendoos”. Dit is te danken aan een toezegging van de gemeente Krommenie in 1967 om de ruimte te mogen huren indien het pand leeg kwam te staan. De gemeente wilde het pand slopen, maar het bestuur had deze schriftelijke toezegging nog. Zo zie je maar, wie wat bewaart, heeft wat! En zo kon zij in 1978 de helft van het schoolpand betrekken. Ze kreeg de beschikking over 2 klaslokalen, waar al spoedig één geheel van werd gemaakt.

Sinds die tijd is het accent van de vereniging meer naar activiteiten voor volwassenen gelegd, zonder evenwel de jeugd te vergeten. De vereniging heeft tevens een sociale functie in de buurt. Al het werk dat deze actieve vereniging met zich meebrengt berust alleen op vrijwilligers, waarschijnlijk is dat de reden waardoor de vereniging al zoveel jaren zo “gezond” blijft.Zo worden ieder voorjaar alle speeltoestellen in de speeltuin aan een technisch onderzoek onderworpen, en eventueel waar nodig is weer voorzien van nieuwe speel-atributen. Dit gebeurt allemaal voor de opening van het speeltuinseizoen, zo rond half april.
Ook wordt elke zomer het hele clubgebouw grondig onder handen genomen. Er wordt dan druk getimmerd, geschilderd en waar nodig gerepareerd of vernieuwd. In september gaat het binnen-gebeuren dan weer van start, wat loopt tot eind april. Daar heeft een breed scala van activiteiten in de loop der jaren de revue al gepasseerd.Zodra de vereniging in het bezit kwam van het clubgebouw ging er een groepje dames o.a. Ria Hakvoort, Magda Steenis en “ome” Dirk Hakvoort, van start met het organiseren van een maandelijkse kindermiddag. Op deze middag werd er telkens naar een ander thema geknutseld of spelletjes gedaan. De Blok-jeugd heeft, omdat ze uit haar jasje groeide, inmiddels een eigen jeugdbestuur binnen de vereniging.
Vanaf het begin werd er elke maand een disco voor de jeugd georganiseerd met als vaste DJ Hans Tatenhoven. Een druk bezochte avond, verdeeld in 2 groepen. De jeugd van 8 tot 12 jaar mocht van 19.00 uur tot 20.30 uur daarna kwam de oudere jeugd van 12 tot 16 jaar, deze bleef tot ca. 23.00 uur. Met 2 toezichthouders in de zaal en 3 achter de bar.

Voor de volwassenen werd er 1 x per maand een avond stijldansen georganiseerd door de heer Albers. Deze nam zelf de muziek mee en blies tijdens de varié op zijn fluit. Uit deze maandelijkse dansavonden is er in 1979, elke maandag-avond dansles voor de jeugd van 8 tot 15 jaar ontstaan. Onder leiding van Alfred Kaspers en Ali Bruijn. Het eerste jaar zorgde de heer Albers nog voor de muziek.
Het gevolg van deze avonden was, dat de ouders van de kinderen met het verzoek kwamen, of zij zelf ook misschien dansles konden krijgen. Zo ontstond in 1980 de dansles voor volwassenen. Deze dansclub is enkele jaren geleden na ca. 17 jaar opgeheven.Door de dansclub is er verschillende jaren achter elkaar het carnaval ontstaan, zowel voor de jeugd als de volwassenen. De eerste paar jaar werd de “raad van elf” van de Forbo uitgenodigd voor de vrolijke noot. Later heeft mevr. v.d. Stroom, zij was jarenlang voorzitter, pakken genaaid voor een eigen raad van elf “De Blokzotters”.


In 1978 is ook de klaverjasclub van start gegaan.Deze werd opgericht door de heren: Toon Reijnders, Dirk Hakvoort, Evert Hakvoort, Willem Visser en Johan Gravesteijn. Ook de klaverjasclub heeft zo haar eigen bestuur. Tot op heden is elke klaverjasavond een druk bezochte avond en heeft in 2003 haar 25 jarig jubileum feestelijk gevierd.

Het was niet altijd alleen dolle pret, in augustus 1984 sloeg het noodlot toe. Op een nacht werd de buurt opgeschrikt door een brand in het clubhuis. Aangestoken uit baldadigheid, de dader is nooit gepakt.
Gelukkig was de schade nog te overzien. Met man en macht is een grote groep vrijwilligers aan het werk gegaan om de schade te herstellen voor het nieuwe seizoen begon. In september kon het clubhuis haar deuren weer openen.


Eind 80er jaren is er een spelletjes-avond voor de grote kinderen opgezet door Johan Gravesteijn. Hier kon o.a. gesjoeld worden, later is dat over gegaan naar tafeltennis. In de begin jaren ’90, werd het een biljart-competitie voor de jeugd, o.l.v. Gerard Heerooms en Johan Gravesteijn. Deze spelletjes-avond is langzaam doodgebloed. Totdat Johan Gravesteijn in 1998 met een dartclub van start ging, deze club heeft nog steeds een groot aantal leden.
Door het initiatief van Johan Gravesteijn met zijn spelletjes-avond, kwam hij zelf op het idee, oud-hollandse spelletjes te gaan vervaardigen. Dit zijn intussen tientallen verschillende spelen geworden en worden regelmatig verhuurd aan verenigingen en bedrijven. Dit allemaal ten goede van de club-kas natuurlijk.


In de loop van de 80er jaren kon de buurtvereniging de beschikking krijgen over een derde lokaal. Waardoor het idee werd geboren daar een biljartzaal van te maken. Er werd al snel een biljart aangeschaft, zo is er een biljartclub ontstaan met een aanzienlijk aantal leden. De biljartclub vormde gelijk haar eigen bestuur, bestaande uit: voorzitter A.Vleeschhouwer, secretaris A. Aafjes,  2e secretaris E. Lenderink, penningmeester B. van Wendel, 2e pen-
ningmeester J. Gravesteijn, lid-commissaris Th. Maas en commissaris J. Vleeschhouwer. In de loop van de tijd is zij uitgebreid met een tweede biljart-tafel. Een groepje dames van het Blok leek het leuk om zich ook de fijne kneepjes van het biljarten eigen te maken, zij vonden in Andries Vleeschhouwer al snel een goede leermeester.

Hier nog even wat andere aktiviteiten in het kort:

- In de jaren 1986-1987 was er elke zaterdag-morgen een teken-en schilderclub actief o.l.v. een leerling van de kunstacademie te Amsterdam. De club bestond uit zo’n 12 leerlingen.
- Niet te vergeten een eigen zaalvoetbal-team o.l.v. Theo van Til, Ton kwantes zorgde voor het materiaal. Dit team heeft jaren lang meegespeeld in een vriendschappelijke-competitie van andere verenigingen en bedrijven.
- Viswedstrijden in de Haansloot op de zomeravonden o.l.v. Piet Heijne en Henk Bluys, dit gebeurt nog elk jaar.
- Eind 80er jaren kwam er een 4e lokaal beschikbaar. In deze ruimte kwam er op woensdag-avond een kralenclubje van de grond o.l.v. Anneke Troudes.Deze is inmiddels uitgegroeid tot de vaste woensdag crea-doe avond.
- Wanneer er in de winter goed en betrouwbaar ijs ligt worden er altijd prikslee-wedstrijden voor de volwassenen en schaats-wedstrijden voor de kinderen georganiseerd. Dit gebeurde vroegen op de durgsloot, de laatste jaren wordt dit op de sloot langs de Dr. Kuyperkade gehouden. Compleet met de oudhollandsche koek- en zopietent.
- Bloemschikken met Henk Bluys. Elk jaar o.a. voor kerst en pasen werden er mooie bloemstukken gemaakt. Op deze avonden was het vanwege de grote belangstelling echt een kwestie van aanschuiven maar ook inschuiven. Aan het einde van de avond ging iedereen opgetogen naar huis met rode wangen en een hartverwarmende eigen creatie.
- In de jaren ’80 en ‘90 is er door Alfred Kaspers verschillende malen een vrijetijds-expositie georganiseerd. Hierin werden allerlei eigengemaake werken van verschillende mensen uit de buurt tentoon gesteld. Zo kreeg men een indruk van wat de mensen in de buurt als hobby deden. Deze weekeinden zorgden altijd voor veel belangstelling. Vooral ook omdat er verschillende hobbyisten het hele weekeinde demonstraties van hun eigen hobby’s gaven.
- De jaarlijkse auto-puzzeltocht was ook een groot succes, maar door de toenemende drukte op de weg is deze uiteindelijk maar opgeheven. Deze puzzeltocht werd altijd uitgezet door Wim Jak, Fred Bezembinder en Walter Loeven. .
-De fiets-puzzeltocht is tot op de dag van vandaag nog steeds een groot terugkerend evenement. In de loop van de tijd is deze door verschillende mensen uitgezet o.a. door Piet Kerssens, Jan Visser, Janus Beets, Gerbrand Vollenga, Hanny Kaspers, e.a. De laatste jaren wordt zij uitgezet door het vaste team, Wim Jak, Gerard Duijts en Alfred Kaspers.
Er zijn door de jaren heen veel verschillende thema’s geweest, o.a. een Amsterdamse-avond, Tiroler-avond, Franse-avond, Belgische-avond, Keltische-avond e.v.a. In het begin zorgde Piet Heijne altijd voor de inwendige mens, door het verzorgen van de hapjes en het maken van koude-buffetten. Later is dit overgenomen door anderen.
- 1x Per jaar wordt er een rommelmarkt georganiseerd, hiervan betaald men o.a.de nieuwe speeltoestellen in de speeltuin. Het hele jaar door wordt er een breed assortiment aan spullen verzameld. Dagen voor de rommelmarkt is er een grote groep vrijwilligers bezig de spullen te sorteren en uit te stallen. Op de dag zelf draait er de hele dag een “rad van avontuur” wat een behoorlijke opbrengst oplevert. De prijzen hiervoor worden grotendeels aangeleverd door de plaatselijke middenstand en andere gulle gevers.
-De Play Back Show was elk jaar een van de grootste evenementen, sinds het begin van de 90er jaren. Bekend om haar hoogstaand niveau. Op deze avond liet de vereniging zien wat een saamhorigheid er onder haar leden leeft. Met voorafgaand weken van oefenen maar vooral veel voorpret, gaven de “artiesten” een show weg waar menig schouwburg-directeur jaloers op zou zijn. Deze avond werd meestal gepresenteerd door Kees Koomen.
Momenteel wordt door het jeugdbestuur gewerkt aan een nieuwe versie van de playbackshow voor de jeugd.